მთავარი > პროდუქცია > ოპტოელექტონები > ჩვენების მოდულები - ვაკუუმი ფლუორესცენტი (VFD)

ჩვენების მოდულები - ვაკუუმი ფლუორესცენტი (VFD)